8 Ιουλίου 2015

Νέα ομάδα!

Μια νέα, ευέλικτη ομάδα ξεκινά στο άερτον, με στόχο μια ζωή χωρίς τσιγάρο!