Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2016

Νέα Ομάδα Ψυχοθεραπείας

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, μια ολιγομελής ομάδα ατόμων θα συγκροτηθεί στο άερτον, με στόχο τα μέλη της να γνωρίσουν τη μέθοδο της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.

Πρόκειται για μία πολύ αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας, που παρέχει στα μέλη της ομάδας ουσιαστικά οφέλη. Θέματα  σχέσεων, εσωτερικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων, καθώς και θέματα προσωπικής ανάπτυξης μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας μέσα στην ομάδα, υπό την ασφαλή καθοδήγηση των θεραπευτών.

Μέσα στην ομάδα μαθαίνουμε, αλληλεπιδρούμε, αλλάζουμε.

Είναι μέσα από αυθεντικές και ασφαλείς σχέσεις που διαμορφωνόμαστε και ξαναβρίσκουμε την ελπίδα.

Σε μια εποχή που ο κοινωνικός δεσμός δοκιμάζεται, η ψυχοθεραπευτική ομάδα επανατοποθετεί στο επίκεντρο της ψυχής το καθρέφτισμά της στις άλλες ψυχές.

Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι το προσιτό οικονομικά κόστος της.

 

Στόχος είναι η δημιουργία ομάδας ψυχοθεραπείας ανοιχτού τέλους.

Η ομάδα θα ξεκινήσει τέλη Μαΐου.

Πριν την ένταξη στην ομάδα, προηγείται μία ατομική συνάντηση.

 

Τόπος:                                    άερτον, Τσόχα 23, Πλατεία Μαβίλη.

Χρόνος διεξαγωγής:              τέλος Μαΐου έως τέλος Ιουλίου

Συχνότητα συνεδριών:          μία φορά την εβδομάδα

Διάρκεια συνεδριών:             1,5 ώρα

Κόστος:                                   80 ευρώ/ μήνα

 

Συντονίζουν οι ψυχολόγοι Σταύρος Κεβόπουλος και Ελένη Καραμάνου