Τι είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία;

της Γιώτας Παπαδάκη, ψυχολόγου

 

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου (ή της ομάδας ανθρώπων), η οποία έχει διαταραχθεί από ποικίλες περιβαλλοντικές επιδράσεις ή από εσωτερικές συγκρούσεις.

 

Ο Συμβουλευτικός Ψυχολόγος βοηθά το συμβουλευόμενο να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στενοχώρια, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Υποστηρίζει τη ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του συμβουλευόμενου, βοηθώντας τον να κάνει καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και ικανοτήτων που διαθέτει δείχνοντάς του το δρόμο για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα τον διευκολύνουν να βοηθήσει μόνος του τον εαυτό του.

 

Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι επικεντρώνονται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του, καθώς και στην εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς τα προβλήματα και οι άνθρωποι αλλάζουν σε βάθος χρόνου και δίνουν προσοχή στην επιρροή που ασκούν διάφορα ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η φυλή, το γένος, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκεία στην ψυχολογική ευημερία. Πιστεύουν ότι η συμπεριφορά επηρεάζεται από πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων ιδιοτήτων του ατόμου (π.χ. ψυχολογικούς, σωματικούς ή πνευματικούς παράγοντες), καθώς και παράγοντες στο περιβάλλον του ατόμου (π.χ. οικογένεια, κοινωνία και πολιτιστικές ομάδες).

 

Βοηθάει ανθρώπους που δεν έχουν κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, περνούν όμως μια δύσκολη περίοδο ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να λύσουν μόνοι. Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της συμβουλευτικής ψυχολογίας είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας μεταξύ του συμβούλου και του ανθρώπου ή της ομάδας που τον επισκέπτεται. Στη σχέση αυτή εξετάζονται με πλήρη εχεμύθεια τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο, διερευνώνται όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά, συζητούνται τρόποι δράσης και επίλυσης των ζητημάτων, ενισχύεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εφοδίων προς όφελος του ενδιαφερόμενου και ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του εαυτού του.

 

Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής του υγείας και η εξέλιξή του τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

 

 

 

Πηγές:Μαλικιώση- Λοϊζου, 1993 

           Μαλικιώση- Λοϊζου, 2007

           APA (American Psychological Association, 1956)

           http://psychologias.gr/