Τι είναι Ψυχοθεραπεία?

της Κάτιας Λαζάρου, Συμβούλου Ψυχικής Υγείας - Προσωποκεντρικής Θεραπεύτριας

 

Ψυχοθεραπεια είναι η δια του λόγου θεραπευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε ένα άτομο (παιδί, έφηβο ή ενήλικο) και έναν επαγγελματία, ειδικό ψυχικής υγείας και βασίζεται σε μια σχέση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ αυτών των δύο.

 

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες στηρίζονται σε επιστημονικές θεωρίες και αποσκοπούν στην ψυχολογική υποστήριξη του θεραπευόμενου, τη διερεύνηση και επεξεργασία σκέψεων, σχέσεων και συναισθημάτων, την εξεύρεση νέων, λειτουργικότερων τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς, τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών αλλά και γενικότερα στην προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία.

 

Πως λειτουργεί η ψυχοθεραπεία?

 

Σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης, αποδοχής και ειλικρίνειας δίνεται η δυνατότητα στο θεραπευόμενο να εκφράσει ελεύθερα σκέψεις, ιδέες, ανάγκες, συναισθήματα, φόβους, προδοκίες και να έρθει σε επαφή με τις λιγότερο γνωστές πτυχές του εαυτού του.

 

Πότε οι άνθρωποι ανατρέχουν στην ψυχοθεραπεία?

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να αναζητήσει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη είναι πολλοί και διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συστήνεται η ψυχοθεραπεία σε κάποιον που:

* Βιώνει έντονα συναισθήματα άγχους, φόβου, θλίψης, σύγχυσης, ανίας, εξάντλησης τα οποία είναι διαρκή και επίμονα.

* Βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονα γεγονότα ζωής (χωρισμός, αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης, ασθένεια, απώλεια, πένθος) τα οποία δυσκολεύεται να διαχειριστεί.

* Αναπτύσσει σωματικά συμπτώματα (έντονους πονοκεφάλους, ζαλάδες, στομαχικές διαταραχές, δερματικά εξανθήματα, μυικούς πόνους κτλ) ψυχογενούς αιτιολογίας.

* Οι ψυχικές/συναισθηματικές δυσκολίες που παρουσιάζει διαταράσσουν τη λειτουργία της καθημερινής του ζωής.

* Αντιμετωπίζει δυσκολίες στις σχέσεις του με τα άτομα του στενού περιβάλλοντός του (σύντροφο, παιδιά, οικογένεια, φίλους).

 

Και γενικότερα σε κάποιον που:

Θέλει να διαχειρίζεται καλύτερα τις προσωπικές και επαγγελματικές του σχέσεις

Ενδιαφέρεται να ξεκινήσει μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας

 

Για αρκετά χρόνια υπήρχε (και σε ένα βαθμό συνεχίζει να υπάρχει ακόμα) η αντίληψη ότι όποιος απευθύνεται σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας είναι ψυχικά ασθενής ή έστω “κάτι δεν πάει καλά με αυτόν”. Η πραγματικότητα βέβαια είναι πολύ διαφορετική, αφού, παρότι η ψυχοθεραπεία ενδείκνειται σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας (όπως η κατάθλιψη, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι αγχώδεις διαταραχές κτλ) οι άνθρωποι που ξεκινούν μια θεραπευτική διαδικασία το κάνουν – όπως αναφέρθηκε πιο πάνω- για πολλούς διαφορετικούς λόγους.

 

Πολλές φορές οι άνθρωποι επισκέπτονται το θεραπευτή όταν η ψυχική τους δυσφορία έχει φτάσει σε μαγάλη ένταση και τα συμπτώματα που τους ταλαιπωρούν έχουν γίνει αφόρητα. Η έγκαιρη επίσκεψη σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας δεν είναι πανάκεια, αλλά σίγουρα δίνει τη δυνατότητα μιας καλύτερης διαχείρισης των δυσκολιών πριν η κατάσταση φτάσει στο “απροχώρητο”.

 

Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα συστηματικών ψυχοθεραπευτικών συναντήσεων, το οποίο διαφέρει από ανθρωπο σε άνθρωπο, οι θεραπευόμενοι συνήθως συνειδητοποιούν ότι αν και οι δυσκολίες και τα προβήματα που τους απασχολούσαν δεν εξαφανίστηκαν, μπορούν πλέον να τα αντιμετωπίζουν και να τα διαχειρίζονται με έναν λειτουργικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

 

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι Ψυχική και Σωματική Υγεία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες και σε αυτή ακριβώς τη βάση η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά φροντίδα για τον εαυτό μας.