Χοροθεραπεία

άερτον - Υπηρεσίες

Χοροκινητική Θεραπεία (Dance Movement Therapy DMT)

Ανακαλύψτε νέους τρόπους να υπάρχετε

Η Χοροκινητική Θεραπεία ( Dance Movement Therapy DMT) είναι μια ειδικότητα της ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί το σώμα και τις μη λεκτικές εκφράσεις του σώματος σαν μέσο για να προωθήσει τη συναισθηματική, συμπεριφορική, κοινωνική και φυσική κατάσταση του ατόμου. Εντάσσεται στις θεραπείες μέσω τέχνης όπως η εικαστική θεραπεία, η μουσικοθεραπεία και η δραματοθεραπεία συνδιάζοντας την επιστήμη με την τέχνη και ορίζεται ως η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού μέσα σε μια διαδικασία που επιδιώκει την ψυχοσωματική ολοκλήρωση του ατόμου (Bernstein, 1979,  in Panhofer & Rodríguez, 2005). Στηρίζεται σε ψυχολογικές θεωρίες (δυναμικές ομάδων, εξελικτική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία κ.α) και χρησιμοποιεί την καταγραφή και ανάλυση της κίνησης (Laban, Kestenberg Movement Profile KMP) αντλώντας παράλληλα και από άλλες ειδικότητες (ανθρωπολογία, φιλοσοφία, θεωρίες της τέχνης).

 

Βασικές έννοιες στην Χοροκινητική Θεραπεία

- Σύνδεση και αλληλεπίδραση σώματος και νου: οι αλλαγές στον τρόπο κίνησης προκαλούν και αλλαγές στη συνολική συμπεριφορά του ατόμου.

- Η κίνηση αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα και την εσωτερική πραγματικότητα του ατόμου που κινείται.

- Η Χοροκινητική θεραπεία επιτρέπει την ανακεφαλαίωση των πρώιμων σχέσεων και έχει πρόσβαση σε καταστάσεις προ λεκτικές δια μέσου της μη λεκτικής επικοινωνίας.

- Η θεραπευτική σχέση χτίζεται και μέσω μη λεκτικών τρόπων, για παράδειγμα με τεχνικές όπως το αντικαθρέφτισμα (mirroring).

- Η κίνηση ενέχει μια συμβολική λειτουργία και έτσι είναι δηλωτική ασυνείδητων διεργασιών.

- Ο αυτοσχεδιασμός στην κίνηση επιτρέπει στο άτομο να εξερευνήσει νέους τρόπους να υπάρχει.

 

Κάθε συνεδρία είναι μοναδική κάτι που εξαρτάται απο τον θεραπευτή, τους συμμετέχοντες και το υπάρχον πλαίσιο. Η Χοροκινητική Θεραπεία εκκινεί από την αποδοχή ότι τα συναισθήματα εντοπίζονται αρχικά σαν αισθήσεις του σώματος. Αυξάνοντας την σωματική επίγνωση και αναγνωρίζοντας τις σωματικές αισθήσεις οι συμμετέχοντες σιγά σιγά αποκτούν περισσότερο έλεγχο, κάνουν τροποποιήσεις και διαφορετικές επιλογές σε ότι αφορά την συναισθηματική τους ζωή.

 

Στη Χοροκινητική Θεραπεία βασική αρχή είναι ότι όλοι μπορούν να κινηθούν και να χορέψουν και ότι η κίνησή τους ενέχει νόημα σε προσωπικό επίπεδο.

Ο θεραπευτής παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για παράθεση συναισθημάτων και σκέψεων που προκύπτουν από τη συμβολική φύση της κινητικής εμπειρίας. Τα σύμβολα επιδρούν πάνω μας σαν σημάδια μιας εσωτερικής διαπραγμάτευσης.

 

Βρείτε το προσωπικό σας νόημα μέσα από την κίνηση

 

Έλα στην ομάδα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για λεπτομέρειες και διευκρινήσεις.

inps